VIKTIGT MEDDELANDE GÄLLANDE VAKTPASS

Jag önskar att framtida rapporteringar gällande vaktpass mailas in till ”bergdalsviks.batklubb@bredband.net”. I rapporten skall det framgå uppgifter vid vaktpassets början och slut om;

1. Båtar som saknar BBK vimpel
2. Övriga båtar
3. Parkerade bilar (reg nummer)
4. Kortfattat rapport om eventuella händelser

Glöm ej att kontrollera båtarnas förtöjning och vattna våra fina blommor utomhus.

Sprid gärna detta vidare till övriga medlemmar, snart är vi helt digitaliserade med onlinebokning och allt därtill.

Väl mött
David Ramezan
076-5559101