Vattnet och kyl/frys avstängt

Nu när vi har minusgrader så har vattnet på klubbområdet stängts av. Sätts på igen till våren när solen värmer och vi garanterat har plusgrader.

Då varken kylen eller frysen används under vintermånaderna har de stängts av, så spar vi lite el.

För att ytterligare minska elförbrukningen har temperaturen i klubbhuset sänkts, tackvare den nya luftvärmepumpen vi installerat som har ett läge för underhållsvärme (d.v.s. under 16 C). Bli inte förvånade om ni besöker klubbhuset och fläkten går då den alltid gör det i läge underhållsvärme.

VIKTIGT MEDDELANDE GÄLLANDE VAKTPASS

Jag önskar att framtida rapporteringar gällande vaktpass mailas in till ”bergdalsviks.batklubb@bredband.net”. I rapporten skall det framgå uppgifter vid vaktpassets början och slut om;

1. Båtar som saknar BBK vimpel
2. Övriga båtar
3. Parkerade bilar (reg nummer)
4. Kortfattat rapport om eventuella händelser

Glöm ej att kontrollera båtarnas förtöjning och vattna våra fina blommor utomhus.

Sprid gärna detta vidare till övriga medlemmar, snart är vi helt digitaliserade med onlinebokning och allt därtill.

Väl mött
David Ramezan
076-5559101

Välkomna till Bergdalsviks Båtklubb 80-års fest!

Vi vill att just NI är med och firar att båtklubben fyller imponerande 80 år lördagen den 18 juni med start klockan 14. Vi kommer att sätta upp ett partytält ifall vi skulle ha otur med vädret samt bjuder på en buffé som vi serverar omkring kl 18.

Det kommer finnas diverse lekar och aktiviteter för alla åldrar och en fantastisk trubadur som höjer partyandan.

Ta gärna med egen dryck då vi endast kommer ha en mindre mängd inköpt.

Anmäl er till festen genom att svara på mail utskickat från BBK.

Viktigt att ni meddelar om ni kommer samt: Bryggplats för aktiva medlemmar, antal personer som kommer, varav barn under 15 år. Ev. allergier.

Vänligen svara senast 31 maj.

Väl mött med hopp om fint väder!
Festkommittén BBK

Resultat markprover klubbområdet

BBK och de andra båtklubbarna i Solna har nu fått svar på markproverna som togs i höstas. Här kommer Solnas egna kortfattade sammanfattning. Rapporten är på 69 sidor. Medlem som vill läsa rapporten kan höra av sig till styrelsen.

Här kommer rapporten från den översiktliga markundersökning på er båtklubb som miljö- och byggnadsförvaltningen genomförde hösten 2021. Tack för ett bra samarbete i samband med att undersökningarna genomfördes!

Undersökningen visar att det finns ytliga markföroreningar inom båtklubbens område. De föroreningar som förekommer är branschtypiska för båtuppställningsplatser vid varv och båtklubbar.

Vissa av föroreningarna är hälsoskadliga och därför bör exempelvis inte barn leka inom området. Det är viktigt att ni informerar era medlemmar om att det förekommer markföroreningar. Om ni inte redan har satt upp skyltar är det bra att göra det och kontrollera att skyltarna sitter väl synliga. Eftersom det förekommer flyktiga ämnen i marken kan det påverka inomhusluften i klubbstugan. Används klubbstugan i mycket stor omfattning kan ni höra av er till oss så kan vi diskutera om det innebär en ökad risk. Innan ni utför grävarbeten behöver ni anmäla det till oss.

Vi kommer att presentera provtagningsresultaten för markägaren men det är den som har förorenat som är ansvarig för att undersöka och åtgärda föroreningen. Om den förorenande verksamheten har bedrivits av en ideell förening, till exempel en båtklubb, är det föreningen som är ansvarig för föroreningssituationen enligt miljöbalken. Vi förstår att detta kan skapa oro för er och att det kan bli en stor ekonomisk påfrestning. Detta är frågor som är aktuella för flera kommuner och båtklubbar och vi deltar i olika nätverk där dessa frågor diskuteras. Under hösten 2022 kommer vi ta fram en plan för hur vi ska prioritera tillsynen av förorenade områden. Vi kan därefter komma att kontakta er för att diskutera tidsplanen för det fortsatta arbetet med markföroreningarna.

1 2 3 11