Södertälje sluss avlyst 8-10 Juli 2022

Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av
allmän farled och allmän hamn, att den allmänna farleden 901, i delen Södertälje kanal och sluss, skall vara avlyst för all sjötrafik från 8 juli 2022 kl. 07:00 till och med 10 juli
2022 kl. 19:00

1 2 3 10