Bomiläggning

Bommar

”Egen” bom ligger alltid på styrbords sida om båten (om fören ligger mot bryggan). Klubben äger och ansvarar för änd-bommarna på babordssida på respektive brygga. Bommen ska vara 6- alternativt 8 meter lång beroende på platsstorlek och ska vara godkända av styrelsen.

Bomutläggning och bomupptagning

Bomutläggning sker en lördag i april (se kalender) och kombineras med årets 1:a sjösättningstillfälle. Denna dag gäller allmän arbetsplikt för samtliga medlemmar. Dagen börjar alltid med upprop kl.09:00. Kom gärna i tid.

Bomupptagning sker i samband med båtupptagning. Fördelning av arbetsuppgifter styrs av slipbasen och hans medhjälpare, när de flesta båtarna är på land. Kom ihåg att ta bort tamparna ifrån bommarna i samband med bomupptagning.