Städdagar

Städdag

Klubbens årliga städkväll av klubbområdet och hamnen, sker i regel första tisdag efter sista planerad sjösättning. Vi börjar alltid med upprop kl.18:00 och håller på tills alla planerade aktiviteter är färdigställda.

På städkvällen gäller allmän arbetsplikt för samtliga medlemmar som inte erhållit befrielse från varvschef eller annan styrelsemedlem.
Klubbmedlemmar har rätt att sända ersättare som i så fall ska svara för Dig vi uppropet. Vid oanmäld frånvaro utdöms frånvaroavgift (fn 500:-) och ett extra vaktpass. Vid anmäld  frånvaro utgår ett extra vaktpass, men ingen frånvaroavgift.

Denna kväll delas vi upp i grupper med följande exempel på göromål:
• Nödvändiga renoveringar av bryggor/hus/staket
• Placering av bockar och överliggare på anvisad plats, samt täckning av detta material
• Genomgång av slip och slipvagnar
• Städning av klubbområdet och klubbhuset
• Iordningställande av utomhusmöbler och plantering av blommor

Under kvällen tar vi paus och möjligheter finns att köpa dricka, kaffe och något ätbart till självkostnadspris, som Klubbmästaren serverar.