Utträde

*= obligatoriskt

Namn:*

 

Adress:*

 

Postadress:*

 

Telefonnummer:*

 

Båtplatsnummer:*

 

Jag vill frånsäga mig min båtplats helt fr.o.m:*

 

Jag vill kvarstå som passiv medlem:*

JA

NEJ

Skicka uppgifterna till klubbens email: bergdalsviks.batklubb@bredband.net