Vaktinstruktion

Vaktpass/instruktioner

Nattvakten är bestämd till två vaktpass/aktiv medlem, men om man går tillsammans med en ej aktiv medlem så gör man bägge passen på en natt. Det ska alltid vara två personer som går vakt, och den aktiva medlemmen är den som har huvudansvaret. Om två aktiva medlemmar tillsammans utför ett vaktpass, räknas detta som ett vaktpass/person.

För att vaktpasset ska godkännas, måste den aktiva medlemmen dataregistrera sig vid vaktpassets början och slut. Detta sker när passerkortet registreras i kortläsaren vid kranbryggan.

I uppgifterna ingår att räkna antalet båtar med BBK-vimplar, övriga båtar och parkerade bilar vid vaktpassets början och slut samt kortfattat rapportera eventuella händelser i vaktboken, kontrollera samtliga båtars förtöjningar och vattna blommorna utomhus.

Om den aktiva medlemmen behöver ändra datum för sitt vaktpass, skall ändring göras i vaktlistan snarast möjligt. Dessutom skall vaktansvarig underrättas.