Styrelse & Funktionärer

FUNKTION NAMN
Styrelse:
Ordförande Henrik Koch
Vice ordförande David Ramesan
Sekreterare Mats Lindberg
Vice sekreterare Marianne Karlsson
Kassör

Anders Tiger

Varvschef Jan Larsson
Hamnkapten Amir Nazem
Slipbas Gerhard Ström
Styrelsesuppleant Daniel Cato
Övriga funktionärer:
Revisor: Olga Andersson
Revisor suppleant: Marina Dahlquist
Materialansvarig Bengt Karlsson
Slipbasmedhjälpare Henrik Zackrisson
Slipbasmedhjälpare Hampus Carlsson
Klubbmästare Fredrik Sunesson
Miljöstationsansvarig Gerhard Ström
Områdesintendent Fredrik Webering
Inpasseringssystem Göran Ljungh
Valberedning: Peter Lindahl
Peter Wahlund