Styrelseprotokoll

Styrelseprotokollen finns i bokhyllan på väggen i klubbhuset.

Vår plan är också att lägga dem under ”FÖR MEDLEMMAR” som kräver inloggning.