Styrelseprotokoll

Styrelseprotokollen finns i bokhyllan på väggen i klubbhuset.

Du kan också läsa dem här på hemsidan under ”FÖR MEDLEMMAR” som kräver inloggning.