Förbjudet ladda elbilar inom BBK

Det är absolut förbjudet att ladda alla former av el/hybrid drivna fordon inom BBK. Dels vad det gäller kostnaden, men framför allt att elnätet inte är dimensionerat för det.