Bergdalsviks Båtklubb (BBK) grundades 1942 och vid första årsmötet 1943 hade klubben 11st medlemmar. Idag har klubben 64 aktiva medlemmar som har båtplats, sedan finns det många passiva och familje-medlemmar.
BBK hemmahamn ligger i Solna vid Ulvsundajön på Karlbergsstrand.

Nyheter

Sjöfartverket informerar

Omfattande förändringar av utmärkning av farleder i Mälaren. Sjöfartsverket arbetar just nu med att förbättra tillgängligheten och säkerheten i Mälaren för både fritidsbåtar och handelsfartyg. […]