Avgifter

AKTUELLA AVGIFTER       uppdaterad 2021-08-31   BELOPP
Inträdesavgift  (engångsavgift)
Aktiv 5 000:-
Medlemsavgifter  (kalenderår)
Aktiv 1150:-
Passiv 150:-
Familjemedlem 50:-
Båtavgifter, moms tillkommer på dessa avgifter  (kalenderår) inkl. moms
Aktiv medlem per kvm (l x b) 56:-
Vinterliggare (ej aktiv medlem) per kvm l x b) 125:-
Gästplats per dygn 25:-
Bryggplats – liten 481:-
Bryggplats – mellan 563:-
Bryggplats – stor 606:-
Sommarplats 4375:-
Jolle per kvm (l x b) 56:-
Övriga avgifter
Extra skåp 50:-
Passerkort

100:-

Landliggningsavgift, efter sista sjösättningsdag – 30/9, per dygn 10:-
På slip efter 2:a dygnet, per dygn 10:-
Slipavgift för passiv och ej medlem 50:-
Slipavgift vid extra inställelse av funktionär, gäller samtliga 75:-
Ogiltig frånvaro, efter kallelse till arbete för BBK 500:-
Förseelser mot ordningsregler och anvisningar 500:-
För sent erlagd årsavgift 200:-
Övrigt
BBK:s klubbnål, klubbvimpel, mössmärke, klisterdekaler: Dagspris
Kölista
År 1. Anmälningsavgift + årsavgift 400:-
År 2. och varje år därefter = årsavgift 250:-